Razredna stopnja

RAZREDNIKI

 

  RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV 2. UČITELJ ELEKTRONSKI NASLOV
1. a Nelly Tiran
Eva Dobovičnik
nelly.tiran@oskolezija.si
eva.dobovicnik@guest.arnes.si
Branka Mladenović branka.mladenovic@guest.arnes.si
1. b Tina Pleško tina.plesko@oskolezija.si Jolanda Klinc Jolanda.klinc@oskolezija.si
1. c Anja Podojsteršek
Kaja Novljan
  Ingrid Sojer ingrid.sojer@guest.arnes.si
1. d Maruša Zabukovec marusa.zabukovec@guest.arnes.si Mateja Menart mateja.menart@guest.arnes.si
2. a Liljana Petrič liljana.petric@oskolezija.si    
2. b Mojca Zidanič mojca.zidanic@oskolezija.si    
2. c Saša Štilec sasa.stilec@guest.arnes.si    
2. d Irena Lombar irena.lombar@guest.arnes.si    
3. a Anja Tegelj anja.tegelj@guest.arnes.si    
3. b Leja Hrnčič leja.hrncic@guest.arnes.si    
3. c Renata Guna renata.guna@guest.arnes.si    
3. d Nika Rajovec nika.rajovec@guest.arnes.si    
3. e Tatjana Rade tatjana.rade@guest.arnes.si    
4. a Valerija Lebar Meze valerija.lebar-meze@oskolezija.si    
4. b Barbara Požarnik Vavken barbara.pozarnik-vavken@oskolezija.si    
4. c Natalija Ružič natalija.ruzic@oskolezija.si    
4. d Polonca Slobodnik polona.slobodnik@guest.arnes.si    
5. a Kristina Šolmajer Stropnik kristina.stropnik@oskolezija.si    
5. b Kristina Rupret kristina.rupret@oskolezija.si    
5. c Suzana Boj suzana.boj@oskolezija.si    
5. d Milena Zrimšek Košorog milena.zrimsek@guest.arnes.si    
5. e Andrea German andrea.german@guest.arnes.si    

 

UČITELJI OPB

  UČITELJ ELEKTRONSKI NASLOV
1. a Bernarda Baškovč bernarda.baskovc@guest.arnes.si
1. b Barbara Smolnikar barbara.smolnikar@guest.arnes.si
1. c Eva Dobovičnik
Sabina Monro
eva.dobovicnik@guest.arnes.si
1. d Kim Kovač  
2. a Barbara Majcen barbara.majcen@guest.arnes.si
2. b Simona Škulj Bogataj simona.bogataj@oskolezija.si
2. c Polonca Gomišček polona.gomiscek@guest.arnes.si
2. d Urška Curk urska.curk@guest.arnes.si
3. ac Nada Vadnjal nada.vadnjal@guest.arnes.si
3. bc Vera Brus vera.brus@guest.arnes.
3. dc Eva Krevl eva.krevl@oskolezija.si
3. e Viljem Hlad vili.hlad@guest.arnes.si
4. ab Viktor Ekart viktor.ekrat@oskolezija.si
4. ac Vlasta Lipovec vlasta.lipovec@guest.arnes.si
4. ad Anja Kristan anja.kristan3@guest.arnes.si
5. abe Eva Gorišek,
Nika Pipan
eva.gorisek@oskolezija.si, nika.pipan@guest.arnes.si
5. cd Špela Peklaj/Denis Jezernik, Branka Mladenovič, Leja Hrnčič

denis.jezernik@guest.srnes.si branka.mladenovic@guest.arnes.si

UČITELJI DSP

IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV
Branka Čebašek blanka.cebasek@guest.arnes.si
Anja Filipič anja.dolenc@guest.arnes.si
Aksana Heliasina aksana.heliasina@guest.arnes.si
Liljana Hribar liljana.hribar@guest.arnes.si
Mojca Kersnik mojca.kersnik1@guest.arnes.si
Damjana Mojškerc damjana.mojskerc@oskolezija.si
Žiga Novak ziga.novak@guest.arnes.si
Živa Šoba ziva.soba@oskolezija.si
Eva Tekavčič eva.tekavcic@oskolezija.si

TEHNIČNO OSEBJE

PRIIMEK IN IME FUNKCIJA ELEKTRONSKI NASLOV
Tamara Mršol računalničarka tamara.mrsol@guest.arnes.si
Benedik Mateja vodja šolske prehrane mateja.benedik@guest.arnes.si
telefon: 01 28 33 051

 

Dostopnost