RAZREDNA STOPNJA

Bralno značko na razredni stopnji izvajajo učiteljice razredničarke.

Priporočilni seznami:

PREDMETNA STOPNJA

Učenci predmetne stopnje lahko opravljajo bralno značko po sledečem urniku:

  • učenci 6. in 7. razreda v ponedeljek ob 13.00 v učilnici 23 pri učiteljici Anuški Anderlič Zakonjšek;
  • učenci 8. in 9. razreda v torek ob 13.20 v kabinetu 7 pri učiteljici Nadji Urbanc;
  • v sredo od 13.00 do 14.00 v knjižnici pri knjižničarki Katarini Prevec;
  • po dogovoru (če učenec ne more priti ob navedenih terminih; v tem primeru preko elektronske pošte stopite v stik z mentoricami: katarina.prevec@guest.arnes.si, anuska.anderlic-zakonjsek@guest.arnes.si, nadja.urbanc@guest.arnes.si).

Učenci naj preberejo in predstavijo pet knjižnih del po lastni izbiri – štiri prozna dela in eno pesniško zbirko. Knjižna dela naj bodo v slovenščini, obseg in zahtevnost pa primerna učenčevi starosti.

Pesniško zbirko preberejo, tako da si ustvarijo splošni vtis o pesmih, eno od pesmi pa se naučijo na pamet.

Poletavci, ki so med poletjem osvojili priznanje, ga lahko uveljavijo kot eno prebrano knjigo.

Pri izbiri si učenci lahko pomagajo s priporočilnimi seznami:

 

Več informacij in širši izbor primernih naslovov je dostopen na povezavah:

Bralna značka se v šolskem letu 2022/23 zaključi 21. aprila.

 

 

Dostopnost