RAZREDNA STOPNJA

Bralci od 1. do 5. razreda naj se obrnejo vsak na svojo razredničarko.

Priporočilni seznami:

PREDMETNA STOPNJA

Bralna značka poteka v učilnici št. 21 na lokaciji Splitska po naslednjem urniku:

  • ob torkih od 12.40 do 13.40 pri knjižničarki Katarini Prevec;
  • ob sredah od 7.30 do 8.15 pri učiteljici Vesni Žnidar.

Poleg tega lahko učenci opravijo bralno značko v jedilnici, in sicer vsak dan med obema glavnima odmoroma (pri knjižničarki).

Učenci od 6. do 9. razreda lahko k bralni znački pridejo ne glede na to, katera mentorica izvaja dejavnost (ni nujno, da vedno k isti mentorici).

Da opravijo bralno značko, naj preberejo in predstavijo pet knjižnih del po lastni izbiriTo naj bodo štiri prozna dela in ena pesniška zbirka (o dodatnih možnostih naj se učenci pogovorijo z mentoricama).

Glede na okoliščine lahko prozna dela opravijo tudi tako, da oddajo poročilo o prebrani knjigi, vendar to velja za največ tri prozna dela. Ob prejetju poročila lahko mentorica zastavi učencu/učenki kakšno vprašanje o knjigi.

Pesniško zbirko preberejo, tako da si ustvarijo splošni vtis o pesmih, eno od pesmi pa se naučijo na pamet.

Bralna značka bo v šolskem letu 2021/22 potekala do 15. maja 2022.

Učenci si pri izboru lahko pomagajo s priporočilnimi seznami:

Več informacij in širši izbor knjig, primernih za mladino, dobijo na povezavah:

 

 

 

Dostopnost