Status športnika in kulturnika

Starši lahko predlagate dodelitev statusa športnika/kulturnika svojemu otroku.

Vlogo z vsemi prilogami lahko oddate na enega od sledečih načinov:

– pošljete jo priporočeno na naslov: OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana
– prinesete jo osebno v tajništvo na lokaciji Cesta v Mestni log (na naslovu, navedenem pri prejšnji alineji)
– pošljete jo po elektronski pošti na naslov: o-kolezija.lj@guest.arnes.si

Zadnji dan za oddajo vloge je 15. september 2022. Če vloga ne bo popolna, jo bo mogoče dopolniti v roku 5 delovnih dni. Po tem času dopolnitev ne bomo več sprejemali.

Status športnika in kulturnika – pravilnik

Status športnika in kulturnika – vloga

 

 

Dostopnost