Status športnika in kulturnika

Status športnika – Starši lahko predlagate dodelitev statusa za svojega otroka.

Vlogo je potrebno oddati na pošto s priporočeno pošiljko na naslov Cesta v Mestni log 46. Za upravičenost dodelitve statusa je potrebno priložiti vse navedene dokumente. Zadnji dan za oddajo vloge je 15. september 2021. V kolikor bo vloga nepopolna, bo mogoče vlogo dopolniti v roku 5 delovnih dni. Po tem datumu vlog ne bomo več sprejemali.

Status športnika in kulturnika – pravilnik

Status športnika in kulturnika – vloga

Dostopnost